Mange av våre turer går til land med en annen «virkelighet» enn hva man er vant med i Norge. Samfunnet er totalt ulikt og mange skrevne og uskrevne lover gjelder. Som oftest fungerer alle våre reiser som fastlagt i programmet, men ikke alltid. Storm og uvær, endringer fra de lokale myndigheter mv. kan medføre at vi på kort varsel må forandre turopplegget. Dette betyr at vi kan bli tvunget til å endre programmet for reisen din. Slike endringer som skyldes uforutsette forhold, hvor den reisende så langt som mulig får en fullgod erstatning, vil ikke medføre rett til reduksjon eller endring i prisen.

 

Bestilling

Bestillingen av reisen er bindene.

Bekreftelse på betalingen må da sendes til Sommerfuglene AS på sommerfugleneas@gmail.com 

 

Arrangørens ansvar

Sommerfuglene AS har som turoperatør stilt garanti til Reisegarantifondet. Teknisk reise Leifs Reiser.

Sommerfuglene  AS forplikter seg til å gjennomføre et avtalt program med reiserute og innhold. Det tas forbehold om endringer som følge av lokale forhold utenfor vår kontroll. Forhåndsannonsert endring av flyselskap, avgangs- eller ankomsttid eller ankomststed kan forekomme. Dette gir ikke rett til kompensasjon. Det forutsettes at endringene ikke har betydning for reisens hovedformål. Dette vil håndteres av våre samarbeidspartnere etter beste evne. For liveaboard turer gjelder spesielle regler.  Det er den enkelte gjests  ansvar å kontrollere at fakturaer og informasjon samsvarer med bestilte reise.

Sommerfuglene AS påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes den reisenes egen forsømmelse.

Etter internasjonale regler og lover har flyselskaper og rederier adgang til å begrense sitt erstatningsansvar, et ansvar som kan være lavere enn det som gjelder ifølge norsk lovgivning. Det henstilles derfor til alle reisende å tegne en fullgod reise- og ulykkesforsikring som også dekker hjemreise.

 

Vaksiner

Den reisende står selv ansvarlig for å ta de nødvendig vaksiner.

 

Reisedokumenter

Pass og visum
Pass kreves for alle* reiser utenfor Norden. Passet må ved innreise til mange land være gyldig i minst 6 måneder etter utreise. For en del land kreves visum. Kontakt oss for nærmere detaljer omkring dette.

Reisedokumenter

Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at mottatte reisedokumenter er riktig og i henhold til det som er bestilt samt å møte frem i god tid før avreise.

Flybilletter og vouchere tar Sommerfuglene AS seg av. 

Priser

Som avtalt.

 

Avbestilling og refusjon

Avbestilling må skje skriftlig og innen gitt frist. 

 

Forsikringer

Reise- og dykkeforsikring, Den reisende er pliktig til å tegne en reiseforsikring som skal dekke eventuell hjemtransport. Forsikringen må også dekke dykking. Forsikringsbevis må kunne fremlegges.